Marte Meo-utdannelse og veiledning.

«Av egen kraft»

At alle har potensiale i seg til å utvikle kommunikasjon og samspill med andre er selve kjernen i Marte Meo-metoden, en interaksjonsanalyse- og veiledningsmetode som ble tatt i bruk i Norge rundt 1990. Metoden hører inn under den moderne utviklingspsykologien. Den ble i hovedsak brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, og da gjerne barn med spesielle behov. Men Marte Meo-metoden har også vist seg å være godt egnet på andre områder og er nå videreutviklet og tilpasset bruk i blant annet barnehager og eldreomsorg.

Firmanavnet Sterk peker på Marte Meo-metodens to grunnelementer; å finne individets kompetanser (styrker) og påvise kompetanser for å skape utvikling (styrking).