Marte Meo-utdannelse og veiledning

«Av egen kraft»

At alle har potensiale i seg til å utvikle kommunikasjon og samspill med andre er selve kjernen i Marte Meo-metoden, en interaksjonsanalyse- og veiledningsmetode som ble tatt i bruk i Norge rundt 1990. Metoden hører inn under den moderne utviklingspsykologien. Den ble i hovedsak brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn, og da gjerne barn med spesielle behov. Men Marte Meo-metoden har også vist seg å være godt egnet på andre områder og er nå videreutviklet og tilpasset bruk i blant annet barnehager og eldreomsorg.

Firmanavnet Sterk peker på Marte Meo-metodens to grunnelementer; å finne individets kompetanser (styrker) og påvise kompetanser for å skape utvikling (styrking).

Irene Havrevoll Refsnes i STERK Marte Meo ble lisensiert supervisor, sertifisert av Maria Aarts 10. februar 2020. «Mariastolen» ble spesiallaget til henne, og er en klar favoritt hver gang hun besøker STERK Marte Meo på Klepp Stasjon.