Sterk Marte Meo tilbyr utdannelse og veiledning på ulike nivåer.


Marte Meo-terapeututdannelse/ kollegaveilederNESTE OPPSTART UTDANNINGSGRUPPER:


august 2021:
Klepp: uke 32
Lyngdal: uke 36


UTDANNELSEN LEDES AV Marte Meo-supervisor.2-årig opplæring i gruppe på 4-7 personer. 16/17 dagssamlinger, ca. 120 timer i løpet av 1,5 – 2 år. I tillegg til samlingene vil det være egen veiledninger i saker. Studentene må ha min 3årig høyskole/universets utdanning. Krav om at studentene har en arbeidssituasjon som gjør det mulig å jobbe med metoden.

I løpet av utdanningsløpet er det fokus på veiledningskompetanse, lære interaksjonsanalyse, opplæring i utviklings- og funksjonsstøttende elementer, teknisk kompetanse i bruk av filmkamera, visning av film og relevant faglitteratur.
Studentene følger minimum 5 saker over tid. Det filmes dagligdagse samspillsituasjoner. Fokus på interaksjonsanalyse, utvikling -og funksjonsstøtte. I tillegg fokus på veiledning og bruk av bilde. Minimum 3 saker skal fremlegges undervegs og vises endringsprosess på.

Sertifisering ved godkjent prosess.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta eller har behov for mer informasjon. 


Nyhet! Hvordan bli sertifisert Marte Meo barnehage/institusjon

For å bli en sertifisert barnehage så krever det grundig og målretta Marte Meo jobbing over tid.

Etter mange års erfaring og jobbing direkte mot barnehager, så er det nå åpnet opp for å sertifisere en hel barnehage til Marte Meo barnehage.
Som de første i Norge så skjedde dette når Maria Aarts var her på Klepp i januar 2020. Våre krav for å bli en dokumentert sertifisert MarteMeo barnehage er gjennomgått og godkjent av Maria Aarts januar 2020.
Det er den licensierte supervisor som  på bakgrunn av sertifiseringskrav, samt at bhg jobber målretta og bevisst med metoden som kan sertifsere og gå god for kvaliteten av innhold.

Se krava her (pdf).
(De samme krav gjelder i andre former for inst.)

Etter at barnehagen er sertifisert så vil den bli merket med et nydelig skilt som «merkevare» og få oppfølging fra lic mht resertifisering og veiledning.
Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.


Marte Meo Brush-up uker for terapeuter:

Vi tilbyr Brush-up dager for ferdig utdanna Marte Meo terapeuter 2 ganger i året. Der fokuset er oppfriskning, vedlikehold og ny kunnskap omkring Marte Meo. Målet er alltid å være tro mot metoden.

Brush-up dager på STERK blir:

2021: uke 15 og uke 46

Ta kontakt for påmelding til Brush-up dag. (max 8 deltakere pr dag)


Marte Meo-praktikerutdannelse

Varighet: 6-12 mnd (totalt 32 undervisningstimer.)

(fordelt på 8 kvelder/dager- dette tilpasser vi den enkelte gruppe)
Ingen krav til utdanningsnivå.

Utdanningen ledes av en Marte Meo teraput/supervisor. Deltakerne har med filmer av seg selv i samspill med bruker fra egen arbeidsplass. Gjennomgang av filmer sammen i praktikergruppen. En ser på klientens/brukerenes/pasientens behov med bakgrunn av elementene i utviklingsstøttenes kommunikasjon og ser på hvordan en kan møte disse behovene på en best mulig måte. På hver samling vil det bli presentert aktuell teori knytta til tema utifra tilknytningspsykologien.

Eks: Helsestasjon, dagsenter, barnehage, alders/sykehjem, skoler, institusjoner, sykehus og dagaktivitetstilbud.

Godkjenning: Kursbevis, bestått/ikke bestått.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta eller har behov for mer informasjon. 

PRAKTIKERGRUPPENE STARTES I FEBRUAR OG SEPTEMBER.


Nyhet!  Sterk Marte Meo barnehage dag fredag 12 november 2021

Sterk MarteMeo barnehagedag: 12 november 2021 (eksterne forelesere med fokus på MarteMeo i en større sammenheng) Årets forelesere: Ingrid Lund og Dag Nordanger.

Vi tilbyr egne fagdager for ferdig utdanna Marte Meo praktikere 2 ganger i året. Der fokuset er oppfriskning, vedlikehold og ny kunnskap omkring Marte Meo.

Målet er alltid å være tro mot metoden med filmen i fokus.

 

Ta kontakt for påmelding til fagdag for praktikere (max 12 deltakere pr dag)


Individuell Marte Meo-veiledning:

Avtaler gjøres individuelt, og kan gjennomføres i:

Ta kontakt for tilpasset opplegg


Foredrag/kurs tilpasset behov:

Ta kontakt for tilpasset opplegg