Sterk Marte Meo tilbyr utdannelse og veiledning på ulike nivåer.


Marte Meo-terapeututdannelse

OPPSTART UTDANNINGSGRUPPER:

03 september 2019 (fullt) 
04 september 2019 (fullt)
 februar 2020 (ledige plasser)

UTDANNELSEN LEDES AV Marte Meo-supervisor.2-årig opplæring i gruppe på 4-7 personer. 16/17 dagssamlinger, ca. 120 timer i løpet av 1,5 – 2 år. I tillegg til samlingene vil det være egen veiledninger i saker. Studentene må ha min 3årig høyskole/universets utdanning. Krav om at studentene har en arbeidssituasjon som gjør det mulig å jobbe med metoden.

I løpet av utdanningsløpet er det fokus på veiledningskompetanse, lære interaksjonsanalyse, opplæring i utviklings- og funksjonsstøttende elementer, teknisk kompetanse i bruk av filmkamera, visning av film og relevant faglitteratur.
Studentene følger minimum 5 saker over tid. Det filmes dagligdagse samspillsituasjoner. Fokus på interaksjonsanalyse, utvikling -og funksjonsstøtte. I tillegg fokus på veiledning og bruk av bilde. Minimum 3 saker skal fremlegges undervegs og vises endringsprosess på.

Sertifisering ved godkjent prosess.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta eller har behov for mer informasjon. 

Nyhet! Marte Meo Brush-up dager for terapeuter:

Vi tilbyr Brush-up dager for ferdig utdanna Marte Meo terapeuter 2 ganger i året. Der fokuset er oppfriskning, vedlikehold og ny kunnskap omkring Marte Meo. Målet er alltid å være tro mot metoden.

Brush-up dager på STERK blir:

*Tirsdag 17 januar 2020

*Tirsdag 19 mai 2020

Ta kontakt for påmelding til Brush-up dag. (max 8 deltakere pr dag)


Marte Meo-praktikerutdannelse

Varighet: 6-12 mnd (totalt 32 undervisningstimer.)

(fordelt på 8 kvelder/dager- dette tilpasser vi den enkelte gruppe)
Ingen krav til utdanningsnivå.

Utdanningen ledes av en Marte Meo teraput/supervisor. Deltakerne har med filmer av seg selv i samspill med bruker fra egen arbeidsplass. Gjennomgang av filmer sammen i praktikergruppen. En ser på klientens/brukerenes/pasientens behov med bakgrunn av elementene i utviklingsstøttenes kommunikasjon og ser på hvordan en kan møte disse behovene på en best mulig måte. På hver samling vil det bli presentert aktuell teori knytta til tema utifra tilknytningspsykologien.

Eks: Helsestasjon, dagsenter, barnehage, alders/sykehjem, skoler, institusjoner, sykehus og dagaktivitetstilbud.

Godkjenning: Kursbevis, bestått/ikke bestått.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta eller har behov for mer informasjon. 

PRAKTIKERGRUPPENE STARTES FORTLØPENDE GJENNOM HELE ÅRET.

Nyhet!  Marte Meo fagdager for praktikere:

Vi tilbyr egne fagdager for ferdig utdanna Marte Meo praktikere 2 ganger i året. Der fokuset er oppfriskning, vedlikehold og ny kunnskap omkring Marte Meo.

Målet er alltid å være tro mot metoden med filmen i fokus.

Ta kontakt for påmelding til fagdag for praktikere (max 12 deltakere pr dag)


Individuell Marte Meo-veiledning:

Avtaler gjøres individuelt, og kan gjennomføres i:

Ta kontakt for tilpasset opplegg


Foredrag/kurs tilpasset behov:

Ta kontakt for tilpasset opplegg