Marte Meo?

Marte Meo er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland for ca 25 år siden. Metoden har spredd seg internasjonalt. Det er til i dag utviklet programmer innenfor 19 fagområder fra premature babyer til aldersdemente. Marte Meo kommer fra det latinske mars martis og betyr ”ved egen kraft”.

Metoden har vært brukt i Norge siden ca.1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn. Målet er å gi hjelp til styrking av relasjon og positiv ledelse. Marte Meo veiledning brukes forebyggende i helsestasjonssammenheng og som tiltak/behandling innenfor barnevern, fosterhjem, barne-og ungdomspsykiatrien og habiliteringen (barn med spesielle behov). De senere årene har metoden blitt videreutviklet og brukes nå også bl.a. innenfor familieterapifeltet, i barnehager, klasseledelse og i eldreomsorgen. Marte Meo kan brukes i alle møter der mennesker møtes. Metoden er system- og ressursorientert, og bygger blant annet på kunnskap fra den nyere spedbarnsforskningen, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Marte Meo har et ikke-dømmende menneskesyn. Alt bygges på TILKNYTNINGSTEORIEN (John Bowlby er svært sentral). Video brukes som et sentralt hjelpemiddel.

Hvordan

Ut ifra analysen vurderes hvilket utviklingsnivå barnet er på. Det lages en arbeidsplan for hvilken utviklingsstøtte barnet trenger fra den voksne.

Dette brukes sammen med foreldrenes (eller ansattes) bestilling/spørsmål i veiledningen for å overføre konkret informasjon til stillbildene/filmklippene som viser deler av samspillet.

Skriftlige avtaler med de som bestiller veiledning må ligge i bunn, og veisøker må alltid ”eie” sin problemstilling (EKSPERT I EGET LIV).

Teori i praksis

Marte Meo bruker film som verktøy. Filmanalysen er konkret og lettere å forstå enn fine og vanskelige ord. Det skaper større bevissthet rundt eget atferdsmønster, noe som ofte gir umiddelbare forandringer.

Gleden over å se at Marte Meo-metoden virker og den begeistringen som preger de som tar utdannelse hos Sterk, er vår viktigste drivkraft.