Sterk Marte Meo

Sterk Marte Meo er lisensiert av Maria Aarts, grunnleggeren av Marte Meo. Vi tilbyr Marte Meo-utdanning og konsulenttjenester i Rogaland og Agder.

Sterk Marte Meo ble startet av Irene Havrevoll Refsnes i 2015. Hun hadde drevet familiearbeid  i en del år, og selv tatt utdannelse som Marte Meo-terapeut. Sterk Marte Meo har eget lokal i nydelige omgivelser på Klepp stasjon der det meste av undervisningen foregår.

«Å jobbe med Marte Meo, spesielt mot barn, og dette med å sette fokus på relasjoner i «det gode øyeblikket», ga meg så mye engasjement at jeg valgte å videreutdanne meg til Marte Meo-supervisor. Jeg besluttet å starte Sterk Marte Meo  for å kunne spre denne kunnskapen videre, og la andre få ta del i mitt engasjement for dette. Jeg har så langt startet min 11`te utdannings gruppe med terapeuter og har utdannet nærmere 300 Marte Meo praktikere (se tjenester).»

Irenes bakgrunn og erfaring omfatter:

Dette sier Irene om sine egne erfaringer:

«Min periode i barnehagen ga meg mer forståelse for betydningen av relasjoner mellom voksne og barn, og hvilken påvirkning dette har for barnets utvikling. De voksne har 100 % ansvar for relasjonen og må derfor alltid tenke på hva barnet trenger.»

«Syv år som familieterapeut ga meg videre innsikt i det å være en hjelper som kan skape og støtte utvikling i nære relasjoner, men alltid med utgangspunkt i at alle mennesker er ekspert i eget liv.»

«Morsrollen har lært meg at barna veileder oss som foreldre hele livet. Å være sensitive som foreldre er å følge barna sine og se at alle har sin egen fasitt, noe som gjør at de må møtes ulikt. Jeg er også tilhenger av at tydelige voksne skaper trygghet og forutsigbarhet for barna.»

STERKE RELASJONER OG TYDELIGE FORBILDER- GJØR VERDEN BEDRE