Referanser

Uttalelser fra Marte Meo-praktikere:

«Bare god følelse igjen etter dette. En fantastisk utvikling og opplevelse å delta.»

«Ble bevisst på min egen innvirkning på andre ved bruk av MarteMeo-elementene. Effektivt.»

«Lærte mye om at jeg er god på mange ting, og at jobben jeg gjør er verdifull.»

«Veldig flott opplegg. Storkoste meg og gleder meg nettverksgruppeoppfølging neste år.»

«Blitt bevisst på hva barnet trenger?  istedenfor barnet er»

«Kjempespennende. Engasjert lærer som gir oss lyst til å lære mer.»

«Har blitt tryggere på meg selv. Tør å by mer på meg selv.»

«Du er unik, Irene, på å se og høre andre. Du får andre til å føle seg verdifulle og viktige.»

«Dette er en utdanning alle som jobber med mennesker skulle fått innblikk i.»

«En fantastisk prosess hele utdanningen.»

«Liker learning by doing.»

*Tonje Alvestad Ophus –
ansvarlig tospråklig i Klepp kommune

Det jeg liker best med Marte Meo er at det er en metode for å styrke samspill som virker. Vi kan gi så mange tilbakemeldinger, råd og veiledninger vi vil, men gjennom film og ved at veisøker selv oppdager elementene for godt samspill i film, så får vi et helt annet utgangspunkt for å bygge gode relasjoner.

Gjennom utdanningen har jeg erfart at metoden fungerer i praksis og et et nyttig redskap for å styrke samspill og gi barn den utviklingsstøtten de trenger i hverdagen.

Irene formidler ikke bare Marte Meo som metode, men hun lever metoden. Hun har gjennom film og veiledninger utfordret og støttet meg igjennom marte meo terapeututdanningen. Det har vært krav og forventninger, samtidig som Irene har vært opptatt av at utdanningen også er en del av en prosess hos den enkelte. Hun har balansert kombinasjonen av teori og prasis på en god måte.  Jeg vil anbefale terapeututdannelse hos Irene på de varmeste.

*Grethe Barane –
styrer i Sørhellet barnehage

Marte Meo er for meg et løft, en teknikk som tar utgangspunkt i det positive. Vi arbeider med å forbedre samspillet mellom å ha fokus på det som går godt, hvorfor går det godt og hvor går veien videre. Gi gaver som Irene sier!

Opplæringen er en reise i eget indre, du må alltid starte med deg selv og hvordan de du veileder skal av egen kraft få et bedre samspill med sine omgivelser. Marte Meo læres ikke av bare å lese teori, men gjennom erfaringer i bruk av film, analyse og veiledning.

Irene er veldig tro mot metoden og har gjennom disse to årene fokusert på å være en god rollemodell som utviklingsstøtte.

 Jo, mer jeg bruker Marte Meo, jo mer ydmyk blir jeg til de flotte menneskene jeg møter som Marte Meo-terapeaut.

*Lene Jøntvedt –
styrer i Markaa barnehage

Marte Meo viser ekte samhandling, og blir nært og personlig. Det har en positiv tilnærming og løfter oss på en utrolig god måte. Gjennom å se film sammen blir en trent og får fokuset på godt samspill, og betydningen dette har for alle involverte er utrolig sterkt.

Det er de grunnleggende elementene i samspill det blir tatt utgangspunkt i. Dette er noe som alle kjenner igjen og kan få til dersom en er bevisst viktigheten av det. Løsninger på utfordringer ligger ofte i hvordan en blir møtt og møter andre, dette blir veldig tydelig og sterkt på film.

Alle som blir introdusert for metoden går oppløftet ut, og har fått noen gaver som blir med dem (og forhåpentligvis fører til en endring)

*Helga Hope- barnehagekonsulent i Klepp kommune

Marte Meo har betydd mye for meg både på det personlige plan og i arbeidet med å implementere det i Kleppbarnehagen.

Irene sin kompetanse og opplæring har vært viktig ,for at vi skulle få kompetansen ut i barnehagene i Klepp.

Vi har utdannet mange terapeuter og mange av barnehagne våre er med på kompetanseheving for praktikere i barnehagene. I Klepp er det gjort politisk vedtak på at MarteMeo skal brukes som veiledning i Klepp barnehagen.

Det har ført til en kvalitetsheving på samspillet mellom voksne og barn.

Å se film sammen og analysert den på mikronivå med og bruke elementene i Marte Meo, har forandret oss til det beste for barn i Kleppbarnehagen

*Astrid Merete Grødem –
familieveileder ved Klepp helsestasjon

Det jeg liker med Marte Meo er at veiledningen blir så tydelig når vi bruker bilder. En fin metode der vi har fokus på alt som er bra i relasjonen og som vises så tydelig i filmen.

Har gode erfaringer både med opplæring og bruk av metoden. Utfordringen min var det tekniske når prosessene skulle lages i filmversjon.

Det jeg liker best med å ha tatt denne utdannelsen er å få er nyttig redskap som jeg kan bruke når jeg veileder familier.

Marte Meo passer godt i sammen med det jeg har i frå før av som COS og relasjonsterapi.